Mediator

Bij conflicten kunnen emoties hoog oplopen. Met elkaar praten en naar elkaar luisteren is dan vaak niet goed meer mogelijk. Het conflict lijkt onoplosbaar. Toch is zon impasse te doorbreken.

Mediation is een proces waarbij partijen een onderling conflict of een ruzie bespreekbaar maken, daarbij geholpen door een onafhankelijk mediator. De mediator kiest geen kant in het geschil, en blijft neutraal. Daardoor ontstaat een basis voor vertrouwen die nodig is om met elkaar in gesprek te komen en toe te werken naar een oplossing waar beide partijen zich in kunnen vinden. Dat is belangrijk als men de relatie ook op lange termijn wil voortzetten.

Arpeggio (NMI-geregistreerd) biedt mediation aan voor zakelijke geschillen en arbeidsconflicten in de cultuursector. Arpeggio onderscheidt zich daarbij in haar toepassing van de transformatieve en narratieve aanpak en werkt met de basisprincipes van geweldloze communicatie. Dit stimuleert de partijen om hun gevoelens en behoeften helder te uiten. Zo wordt iedereen aangemoedigd in zijn eigen kracht te staan (empowerment) en kan wederzijdse erkenning tot stand komen (recognition) waardoor oplossing van het conflict mogelijk wordt.