Transformatieve en narratieve mediation

De kern van mediation is dat de mediator voor de partijen de gelegenheid creëert om in een veilige omgeving hun conflict bespreekbaar te maken en tot een door beide partijen geaccepteerde oplossing te komen. De neutraliteit van de mediator staat hierbij voorop.

Bij een mediation kan de mediator volgens verschillende technieken te werk gaan. Dit heeft ook uitwerking op de rol van de betrokkenen in de mediation.

In Nederland werken veel mediators volgens de van Harvard afkomstige, probleemoplossende stijl. Hierbij treedt de mediator vaak sturend in het proces op en komt uiteindelijk een vaststellingovereenkomst tot stand. In deze vorm is de mediation aan vrij strikte regels gebonden, waarbij niet veel ruimte is voor het uiten van onderliggende emoties en waarbij wordt toegewerkt naar een voor beide partijen acceptabele zakelijke oplossing.

Daarnaast vormen de transformatieve en narratieve mediation twee andere vormen van faciliterende mediation.

Bij transformatieve mediation ligt de nadruk op relatieherstel en is minder gericht op het tot stand komen van een vaststellingsovereenkomst. De mediator heeft geen sturende functie en oefent geen druk uit op partijen om tot een akkoord te komen. De mediator begeleidt betrokkenen bij het gezamenlijk oplossen van hun geschil.

Deze vorm van mediation richt zich erop conflictpartijen beter met elkaar te laten communiceren, waarbij de focus op onmiddellijke actie in het "hier en nu" ligt. De mediator steunt de autonomie van partijen (empowerment), waardoor betrokkenen worden gesterkt in hun eigen keuzes en meer zelfinzicht ontwikkelen. Hierdoor verdwijnt de ‘kokervisie’ en ontstaat een breder perspectief bij betrokkenen. Door erkenning van de gevoelens van de ander kan nieuw contact ontstaan (recognition), waardoor emoties als boosheid, angst en frustratie uiteindelijk afzwakken. Dit maakt de weg vrij om er gezamenlijk over na te denken welke stappen te nemen om het conflict op te lossen.

De narratieve benadering richt zich op het creëren van een nieuwe en conflictvrije werkelijkheid voor partijen. In deze vorm van mediation wordt veel aandacht besteed aan de eigen versies van de verhalen die partijen vertellen. De mediator zoekt in deze verhalen naar situaties, waarin het conflict tussen partijen geen rol speelde of veel minder invloed had. Aan de hand van deze ‘common ground’ werkt de mediator met partijen aan een nieuwe gezamenlijke werkelijkheid, wordt het oude conflictverhaal herschreven en ontstaat een nieuw perspectief op de oude conflictsituatie.

Zie ook www.arpeggiomediation.nl