Opdrachten & eigen producties

Opdracht Stichting Albarica, Hilversum - 2013/2014

Masterclasses & scratches project "Misa Criolla en haar Latino ritmes".

Opdracht Stichting Aorta - Amsterdam - 2011/2012/2013

Muziektheatervoorstelling "Maria Nunez, Asielzoekster in onze Gouden Eeuw"
www.marianunez.nl
Financiering, tourneeplanning, producent.

Opdracht Theater De Fransche School "Zoet & Zout in Culemborg" - 2011/2012

www.zoetenzoutinculemborg.nl
Community art project i.s.m. Stichting ZID theater Amsterdam
Format, financiering, productie & begeleiding uitvoering.

Eigen productie Stichting Albarica, Amsterdam - 2008/2009

De Perzen van Aeschylus: tweetalige muziektheatervoorstelling onder regie van Alan Yadegarian, met medewerking van Ensemble Shandiz. Verkoop, tourneeplanning, PR, productieleiding.

Opdracht van Bureau Maatschappelijke Ontwikkeling, Amsterdam - 2006

Lafferbooij: theatervoorstelling op VMBO scholen om loverboy problematiek bespreekbaar te maken. Ontwerp, zakelijke leiding en productieleiding. CoŲrdinatie artistieke leiding, tourneeplanning, kwaliteitsbewaking, contractonderhandelingen, bewaking voortgang, bijwonen repetities, leiden productievergaderingen, budgettering en bewaking, boekhouding. Organisatie themadag rondom de voorstelling Lafferbooij in opdracht van De Balie, Amsterdam met rondetafelgesprekken, debat en workshops.

Opdracht van Amsterdams Centrum Buitenlanders - 2006

Ik, mijn Rozentuin: theaterproductie voor Marokkaanse vrouwen om huiselijk geweld bespreekbaar te maken. Tournee door buurthuizen in Nederland. Samenstellen team, audities, overleg artistieke leiding, tourneeplanning, opstellen financieringsaanvragen, contractonderhandelingen, bewaking voortgang, bijwonen repetities, leiden productievergaderingen, budgettering en bewaking. Organisatie nagesprekken & themadag rondom de voorstelling in opdracht van De Balie, Amsterdam met o.a. Nahed Selim e.a.

Eigen productie Stichting Albarica - 2005

Al Halqa NL: tweetalige openluchtvoorstelling gebaseerd op Marokkaanse theatertraditie met speelplekken in verschillende wijken door heel Nederland. Samenstellen team, overleg artistieke leiding, tourneeplanning, kwaliteitsbewaking, bijwonen repetities, opstellen financieringsaanvragen, contractonderhandelingen, bijwonen repetities, productie & logistiek, budgettering en bewaking, boekhouding en loonadministratie, conflictbeheersing.

Eigen productie Stichting Albarica - 2002/2003/2004

De Varkensfabriek: cabareteske theatervoorstelling Overleg artistieke leiding, contractonderhandelingen met artiesten en afnemende zalen, bijwonen repetities, leiden productievergaderingen, tourneeplanning voor De Parade, Nederland en CuraÁao, budgettering en bewaking.

Opdracht van het Volksbuurtmuseum, Den Haag - 2002

Thuraya festival: Marokkaans festival op een groot aantal locaties in Den Haag. Leggen en onderhouden contacten theaters & zelforganisaties, inhoudelijke keuzes onderdelen, aansturen productieteams, financiŽle controle en budgetbewaking.

Opdracht Schouwburg Utrecht - 2001

El Fraaya festival: Marokkaans festival met muziek, theater, dans. Conceptontwikkeling en programmering festival. Inhoudelijke keuzes programmaonderdelen, coŲrdinatie en aansturen productieteam, ontwikkeling & uitvoering doelgroepenbeleid en doelgroepmarketing.

Eigen productie i.s.m. Stichting Albarica, Amsterdam - 2000

Marokko opent zín deuren: Marokkaans festival met optredens op het gebied van poŽzie, dans, muziek, catering. Proef, ruik en hoor de Marokkaanse cultuur in al zijn vormen in theater Cosmic, Amsterdam. Concept, ontwikkeling en uitvoering, financiŽle- en contractonderhandelingen optredende artiesten, aansturen productieteam, financiŽle controle en budgetbewaking, PR, doelgroep marketing.

Eigen productie van Arabisch Marokkaanse Salon in SociŽteit de Kring, Amsterdam - 2000

Concept, ontwikkeling en uitvoering van programma met div. soorten Arabische muziek, poŽzie, catering.

Interim management

Directievoering Theater de Fransche School, Culemborg - 2013

VERSA welzijn, Hilversum - 2012

Interim bedrijfsleiding als coŲrdinator Buurtbemiddeling

Stichting The Young Ones, Zwolle - 2011

www.theateryoungones.nl
Vervanging zakelijke leiding/ interim management t.b.v. voorstelling "Jeroen de Grote"

Theater Gnaffel, Zwolle - 2009

Vervanging zakelijk leider: kantoororganisatie, subsidieaanvragen, financiŽle verslaglegging, aansturing medewerkers, herstructurering organisatie, mediation.

Theater De Fransche School, Culemborg - 2009

Vervanging bedrijfsleider: kantoor- en theaterorganisatie, verhuur, special projects, financiŽle verslaglegging, aansturing vrijwilligers, mediation.

STIP theaterproducties, Amsterdam - 2008

Vervanging zakelijk leider/manager: projectaansturing en -begeleiding, subsidieaanvragen schrijven, monitoring verkoop & financiŽn, kantoororganisatie, financiŽle verslaglegging, mediation.

Theater De Tocht, Almere - 2006

Topterrorist: theatervoorstelling gebaseerd op de klassieke tragedie Antigone. Vervanging zakelijk & productieleider: overleg artistieke leiding, tourneeplanning, subsidieaanvragen schrijven, contractonderhandelingen met artiesten en afnemende zalen, bijwonen repetities, leiden productievergaderingen, budgettering en bewaking, boekhouding en loonadministratie, conflictbeheersing.

Ensemble Weshm, Utrecht - 2003

Al Warwar muziek (theater)productie Overleg artistieke leiding, contractonderhandelingen met artiesten en afnemende zalen, tourneeplanning, budgettering en bewaking, opschonen en op orde brengen boekhouding, contacten met ministerie OCW.

Fondsenwerving

fondsenwerving en productie Hijabi Monologen (2014)

In opdracht van Stichting Stage-Z

Theater Zuidplein-Stichting Stage-Z, Rotterdam - 2013/2014

Fondsenwerving & productie Hijabi Monologen

Theater Zuidplein/Stage-Z, Rotterdam - 2013

Fondswerving voorstelling Nieuwe Makers "Moís Paradijs"

Stichting Oorkaan - Amsterdam 2011

Interim zakelijke leiding t.b.v. diverse nieuwe producties

Theaterproject De Geur Stichting Mecart - Den Haag 2010

Zakelijke & productie leiding

Zakelijk leiderschap PAídam (2014)

Donít Hit Mama, Amsterdam - 2007

Go Big Or Go Home: theaterdansvoorstelling over succes, gesitueerd in verschillende werelddelen met invloeden uit hip hop, Afrikaanse en Spaanse dans. Overleg artistieke leiding, repetitieroosters, contractonderhandelingen met artiesten, leiden productievergaderingen, budgettering en bewaking, boekhouding en loonadministratie, aanvragen werkvergunningen.

ZID Theater, Amsterdam - 2005

HOME X: multi media performance van regisseuse Karolina Spaic waarin dans versmelt met live muziek, video- en soundscape op locaties. Project & tourneebegeleiding.

Stichting Oog & Co i.s.m. Stichting Albarica, Amsterdam - 2005

Driss, Dries, Katja and Khadija: fotoproject met schoolkinderen met exposities in Nederland & Marokko. Projectleiding internationaal.

Co productie KIT Tropentheater en Stichting Albarica, Amsterdam - 2004

Rozennacht: muzikale theaterproductie voor kinderen i.h.k.v. tentoonstelling Islam Nu, met tournee. Samenstellen team, overleg artistieke leiding, opstellen financieringsaanvragen, contractonderhandelingen met artiesten en afnemende zalen, bijwonen repetities, leiden productievergaderingen, budgettering en bewaking.

Stichting Amazigh, Utrecht - 2003

Ammedea (later Het Tikken van de Kraai) Opschonen financiŽle administratie, overleg artistieke leiding, contractonderhandelingen met artiesten en afnemende zalen, budgettering en bewaking.

Diverse adviesfuncties

Stichting The Young Ones, Zwolle - 2009/2010

Penningmeester van de stichting die zich richt op het produceren van professionele voorstellingen en theaterprojecten met jongeren vanaf 15 jaar.

Stichting Nederland-Marokko 400 jaar - 2003/2004

Gesprekspartner t.b.v. voorbereidingen landelijk programma voor de viering van 400 jaar betrekkingen.

Stichting Al Farabi, Amsterdam - 2003

Artistiek coŲrdinator en producent festival.